Om MACHA

Mother and Child Health Association (MACHA) är en svensk, ideell organisation som arbetar globalt för kvinnors och barns hälsa. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och allt arbete utgår från FN:s Barn- och Kvinnokonvention (Convention of the Rights of the Child, CRC, 1989 samt Convention of the Elimination of all forms of Discimination against Women, CEDAW, 1979) som fastslår barns och kvinnors rätt till liv, frihet och hälsa utan diskrimination, våld och förtryck.

MACHA’s vision är en värld där alla människor ges lika möjligheter till ett liv i frihet, värdighet och hälsa.

MACHA arbetar för lika tillgång till sjukvård och utbildning för kvinnor och barn. Vår vision är en värld där alla har samma möjlighet till ett liv i frihet, värdighet och hälsa. Lika förutsättningar, lika möjligheter.

Vad vi gör

MACHA strävar efter att uppnå ovanstående mål genom att;

Arbeta för att flickor och pojkar ska behandlas lika och ge dem samma förutsättningar och möjligheter.

Arbeta för att flickor och kvinnor ska få lika tillgång till sjukvård, utbildning, social samhörighet och chans till arbete.

Arbeta för att påverka och förändra sociala och kulturella normer som diskriminerar kvinnor och håller dem tillbaka.

MACHA har idag verksamhet i Kolkata och Västbengalen genom sin partnerorganisation Institute for Indian Mother and Child (IIMC) samt i Sverige genom flertalet projekt för att sprida kunskap om Global Hälsa.

Bildgalleri